English (UK)Vietnamese
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Bạn đang ở: Home

Bài viết

VCCI đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2014

Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao tính chuyên nghiệp nhằm tạo sức lan tỏa rộng lớn của VCCI đối với cộng động doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của VCCI năm 2014.

Sáng 25/2, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công nhân viên năm 2013 và triển khai công tác năm 2014. Tại hội nghị, các đại biểu lắng nghe, thảo luận và nhất trí cao với nội dung Báo cáo tóm tắt công tác năm 2013 và Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2014 của VCCI.


Từ trái qua phải: Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực VCCI Hoàng Văn Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI - TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Hội viên và Đào tạo VCCI Hoàng Quang Phòng

Hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013, ông Hoàng Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực VCCI nhấn mạnh: "Năm 2013 là năm có ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với VCCI. Đây là năm cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội V (2008-2013), vì vậy, VCCI phải đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2013 đã đề ra, tiến hành tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được và cả những hạn chế còn tồn tại, những bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện phương hướng nhiệm vụ đã đề ra tại Đại hội lần thứ V; nghiên cứu xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của VCCI trong 5 năm tiếp theo".

Theo nội dung báo cáo, năm 2013, VCCI đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ công tác chủ yếu đề ra, dự kiến khối lượng công việc tăng 8,3% so với năm 2012, các hoạt động trọng tâm được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân được triển khai sát thực, hiệu quả hơn. “Trong điều kiện nền kinh tế và hoạt động của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn thì việc tiếp tục duy trì được tốc độ phát triển như trên là sự nỗ lực lớn của VCCI và cộng đồng doanh nghiệp” – ông Hoàng Văn Dũng nói.


Quang cảnh Hội nghị

Các hoạt động nổi bật được thể hiện: kịp thời nắm bắt tình hình doanh nghiệp, tham mưu cho Đảng, Nhà nước các giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp như kiến nghị giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính đặc biệt trong lĩnh vực thuế, hải quan và thực hiện dự án đầu tư… Hoạt động xây dựng, phổ biến tuyên truyền chính sách và pháp luật tiếp tục là một trong những điểm mạnh trong hoạt động của VCCI, có tác động tích cực đến việc điều chỉnh nội dung các chính sách, pháp luật, góp phần thiết thực hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.

Hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh được đẩy mạnh thông qua hoạt động Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2012 và triển khai các hoạt động hậu công bố PCI tại các địa phương, cải cách thủ tục hành chính.

Các báo cáo nghiên cứu vĩ mô của VCCI ngày càng khẳng định được uy tín với Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và xã hội như: Báo cáo về môi trường kinh doanh tại Việt Nam, Báo cáo về tình hình lao động, Báo cáo doanh nghiệp thường niên, Báo cáo động thái doanh nghiệp, Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh các Bộ, ….

Đẩy mạnh thêm một bước công tác đại diện người sử dụng lao động, khẳng định được vai trò của VCCI trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về quan hệ lao động và giải quyết các tranh chấp lao động.

Bên cạnh đó, năm 2013 hoạt động của Công đoàn VCCI và các công đoàn cơ sở, bộ phận đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, góp phần vào việc vận động cán bộ, đoàn viên thi đua lao động sáng tạo hoành thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị.

Tuy nhiên, VCCI vẫn tồn tại một số hạn chế trong hoạt động của mình như: việc triển khai, xây dựng các đề án theo Chương trình hành động Nghị quyết số 09/NQ-TW về phát triển doanh nghiệp, doanh nhân đã đề ra còn chậm, chưa có được các chương trình, dự án lớn tầm quốc gia. Các hoạt động của VCCI đã được đổi mới nhưng chưa đi sâu và mở rộng các hoạt động nghiên cứu phát triển các dịch vụ chất lượng cao phục vụ doanh nghiệp.

Mặc dù việc cân đối thu chi cho các hoạt động của VCCI được đảm bảo, xong kế hoạch dòng tiền còn bị động, doanh thu năm 2013 ước tính giảm so với năm 2012 trong khi lương cho cán bộ tăng buộc VCCI phải cắt giảm nhiều khoản chi phí thường xuyên khác. Cơ chế hợp tác, trao đổi thông tin để khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực giữa các đơn vị còn nhiều bất cập. Khả năng liên kết, phối hợp giữa các đơn vị chưa cao…

Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức hoạt động

Các đại biểu có mặt tại Hội nghị đều thống nhất cao với phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của VCCI được đưa ra trong Báo cáo. Theo đó, phương hướng nhiệm vụ năm 2014 phải gắn chặt với việc triển khai phương hướng nhiệm vụ của VCCI giai đoạn 2013-2018, trong đó trọng tậm một số nhiệm vụ như:

Công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, góp ý xây dựng pháp luật: tiếp tục triển khai Nghị quyết số 09/NQ-TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, trong đó trọng tâm là công tác đại diện giới sử dụng lao động, đào tạo, phát triển doanh nghiệp và tôn vinh khen thưởng doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và phát triển Hiệp hội doanh nghiệp. Tiếp tục phát huy tốt công tác tham mưu cho Đảng và Nhà nước xây dựng chính sách, pháp luật, môi trường kinh doanh đặc biệt là các vấn đề liên quan quan trực tiếp đến doanh nghiệp và tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế….

Tiếp tục triển khai và phát huy các kết quả đã đạt được trong năm 2013 như Công tác vận động chính trị, tăng cường liên kết doanh nghiệp, mở rộng quan hệ hợp tác của VCCI, Công tác đào tạo và phát triển doanh nghiệp; Công tác xúc tiến thương mại – đầu tư; Công tác đại diện người sử dụng lao động ở Việt Nam;...


TS Vũ Tiến Lộc - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt để củng cố, phát huy và tạo sức lan tỏa của VCCI đối với cộng đồng doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị, TS Vũ Tiến Lộc khẳng định, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao tính chuyên nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của VCCI năm 2014. Nhiệm vụ này cần được thể hiện rõ và tốt nhất tại Đại hội lần thứ VI VCCI và xây dựng Chương trình hành động triển khai ngay các Nghị quyết của Đại hội về Phương hướng nhiệm vụ của VCCI giai đoạn 2013-2018 ngay sau khi Đại hội kết thúc.

Ngoài ra, VCCI cần tiếp tục hoàn thiện và đưa vào áp dụng các quy trình, quy chế hoạt động nội bộ nhằm từng bước chuẩn hóa và nâng cao tính chuyên nghiệp của cơ quan VCCI; thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ trên cơ sở quy hoạch, đánh giá cán bộ; triển khai tốt việc tăng cường công tác thông tin nội bộ, cải thiện việc cung cấp thông tin hoạt động của các đơn vị, triển khai tốt việc nâng cấp website: www.vcci.com.vn; đảm bảo tiến độ xây dựng của các dự án xây dựng cơ bản của VCCI năm 2014.

Tại Hội nghị, VCCI đã công bố và trao quyết định khen thưởng của VCCI, của Công đoàn viên chức Việt Nam và Công đoàn VCCI. Đây là những phần thưởng xứng đáng tạo điều kiện và động lực cho cán bộ, nhân viên VCCI yên tâm, phấn khởi phát huy năng lực trí tuệ phục vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Bài: NP
Ảnh: Ngọc Quyên
 

ERV

Lịch sự kiện

VIET NAM: WE MEAN BUSINESS
Date: 07 - 10/11/2017
Venue: ACC, DA NANG

PROPAK VIETNAM 2018
Date: 20 - 22/03/2018
Venue: SECC, HCMC

MINING VIETNAM 2018
Date:  18 - 20/04/2018
Venue: ICE, HANOI

MTA VIETNAM 2018
Date:  03 - 06/07/2018
Venue: SECC, HCMC

MTA HANOI 2018
Date:  16 - 18/10/2018
Venue: ICE, HANOI

ELECTRIC VIETNAM 2018
Date:  12 - 14/09/2018
Venue: SECC, HCMC

FOOD AND HOTEL HANOI 2018
Date:  28 - 30/11/2018
Venue: ICE, HANOI

 

VCE on Social Media

Copyright © 2000 - 2019 by VCCI Exhibition Service Co., Ltd. All rights reserved.